Meet our team

Tioluwani Kolawole

Cofounder & CPO